PORADY PRAWNE

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, dlatego podczas porady Klient otrzyma wyczerpującą odpowiedź na zadane pytanie oraz propozycję rozwiązania.

Zakres usług obejmuje również:

 • Sporządzanie pism na potrzeby postępowania sądowego takich jak: pozew, odpowiedź na pozew, pismo procesowe, skarga, zażalenie, apelacja i inne.
 • Sporządzanie pism nieprocesowych, projektów umów.
 • Pomoc w wypełnianiu druków i formularzy urzędowych.

PORADY I PISMA PROCESOWE Z ZAKRESU:

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 • Zakup/sprzedaż nieruchomości,
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości,
 • Wynajem mieszkania, lokalu,

 • Darowizna,
 • Eksmisja,
 • i inne.

PRAWO KARNE

 • Odbywanie kary,
 • System dozoru elektronicznego,
 • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • Warunkowe zwolnienie,
 • Odzyskanie prawa jazdy,
 • i inne.

PRAWO SPADKOWE

 • Stwierdzenie nabycia spadku,
 • Odrzucenie spadku,
 • Testament,
 • Zachowek,
 • Dług po zmarłym,
 • Dział spadku,
 • i inne.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • Rozwód,
 • Separacja,
 • Alimenty,
 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • Opieka nad dziećmi,
 • Ubezwłasnowolnienie,
 • i inne.

PRAWO CYWILNE
I GOSPODARCZE

 • Tworzenie i analiza umów, aneksów, rozwiązywanie umów,

 • Ochrona dóbr osobistych,
 • Prawa majątkowe,
 • Windykacja długów, pomoc w odzyskiwaniu należności,
 • Antywindykacja – pomoc dla zadłużonych,
 • Ubezpieczenia – odwołanie od decyzji ubezpieczyciela,
 • Odszkodowania,

 • Wpisy do ksiąg wieczystych,
 • i inne.

PRAWO PRACY

Dla pracodawcy:

 • Umowa o pracę,
 • Umowa o zakazie konkurencji,
 • Oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę.

Dla pracownika:

 • Wypowiedzenie umowy o pracę,
 • Mobbing,
 • Wypadek przy pracy,
 • Odszkodowanie,
 • i inne.

PRAWO EGZEKUCYJNE

 • Egzekucja długów,
 • Oddłużanie – ochrona dłużników,
 • Upadłość konsumencka,
 • Przedawnienie,
 • Zajęcie mienia,
 • Postępowanie komornicze,
 • Skarga na czynności komornicze,
 • i inne.

OCHRONA KONSUMENTÓW

 • Odstąpienie od umowy,
 • Reklamacje konsumenckie,
 • Gwarancja,
 • Rękojmia,
 • i inne.