PORADY PRAWNE

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, dlatego podczas porady Klient otrzyma wyczerpującą odpowiedź na zadane pytanie oraz propozycję rozwiązania.

Zakres usług obejmuje również:

 • Sporządzanie pism na potrzeby postępowania sądowego,
 • Sporządzanie pism nieprocesowych, projektów umów,
 • Pomoc w wypełnianiu druków i formularzy urzędowych.

PORADY I PISMA PROCESOWE Z ZAKRESU:

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 • Badanie stanu prawnego nieruchomości,
  • Najem okazjonalny,
  • Eksmisja,
  • I inne.

PRAWO SPADKOWE

  • Stwierdzenie nabycia spadku,
  • Dział spadku,
  • Zachowek,
  • I inne.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

  • Rozwód i separacja,
  • Alimenty,
  • Ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • I inne.

PRAWO CYWILNE
I GOSPODARCZE

  • Tworzenie i analiza umów, aneksów, rozwiązywanie umów,
  • Ochrona dóbr osobistych,
  • Prawa majątkowe,
  • Ubezpieczenia i odszkodowania,
  • Wpisy do ksiąg wieczystych,
  • I inne.

PRAWO PRACY

Dla pracodawcy:

  • Umowa o pracę,
  • Umowa o zakazie konkurencji i szkoleniowa,

Dla pracownika:

  • Mobbing,
  • Wypadek przy pracy,
  • Odszkodowanie,
  • I inne.

PRAWO EGZEKUCYJNE

  • Egzekucja długów,
  • Upadłość konsumencka,
  • Przedawnienie,
  • Postępowanie komornicze,
  • I inne.

OCHRONA KONSUMENTÓW

  • Odstąpienie od umowy,
  • Reklamacje konsumenckie,
  • Gwarancja,
  • Rękojmia,
  • I inne.