SYSTEM WYNAGRODZENIA INDYWIDUALNEGO

Każdą sprawę traktuję w sposób wyjątkowy. Nigdy nie ma takich samych spraw. Dlatego też wysokość honorarium jest zawsze ustalana indywidualnie w porozumieniu z Klientem.

Tel. 601 834 465

SYSTEM ROZLICZEŃ GODZINOWYCH

Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin.

SYSTEM WYNAGRODZENIA ZRYCZAŁTOWANEGO

Wynagrodzenie jest określone w wysokości miesięcznej. Stosowane przy usłudze stałej obsługi prawnej, która obejmuje:

  • wizyty w siedzibie firmy,
  • konsultacje e-mail i telefonicznie,
  • przygotowanie i opiniowanie umów,
  • sporządzenie pism procesowych i nieprocesowych,
  • wezwania do zapłaty na papierze kancelaryjnym,
  • egzekucja należności zarówno przedsądowa jak i sądowa oraz inne.
KONTAKT