Umów się na konsultację

KONTAKT

PORADY PRAWNE

Rzetelne porady prawne w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i orzecznictwo sądów. Korzystając z porady otrzymają Państwo wyczerpująca odpowiedź, a także  propozycję najlepszego rozwiązania.

PISMA PROCESOWE I NIEPROCESOWE

Sporządzanie pism inicjujących postępowanie (tj. wniosek, pozew), oświadczeń i wniosków stron w trakcie postępowania, pism sądowych (tj. zażalenie, sprzeciw, apelacja), a także pism nieprocesowych opinii prawnych i aktów wewnętrznych.

UMOWY

Umowa sprzedaży, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, dzierżawy, umowa o dzieło i inne. Redagowanie projektów umów, analiza oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych pod kątem ryzyka prawnego ich zawarcia.

DOTACJE I BIZNESPLANY

Kompleksowa pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinasowanie podjęcia działalności gospodarczej, pozostałych wniosków o udzielenie pomocy de minimis oraz przygotowaniu biznesplanu.

WINDYKACJA

Dla wierzycieli: skuteczna pomoc w odzyskiwaniu należności od dłużników, obejmująca wezwanie do zapłaty, kontakt telefoniczny lub mailowy z dłużnikiem, przedsądowe oraz sądowe dochodzenie należności.

ANTYWINDYKACJA

Dla dłużników: obrona praw i interesów osób zadłużonych oraz rzekomo zadłużonych, nękanych przez banki oraz firmy windykacyjne. Celem jest całkowite oddłużenie albo maksymalne obniżenie zadłużenia.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Obsługa prawna małych i średnich przedsiębiorstw, kompleksowe doradztwo prawne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

REJESTRACJA W BDO

Wniosek o rejestrację w BDO – Baza Danych Odpadowych, karty ewidencji odpadów, sprawozdania roczne. Rejestracja po terminie bez kary administracyjnej.