Kancelaria oferuje doraźną pomoc bądź obsługę prawną obejmującą stałe doradztwo we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa.

Istnieje możliwość współpracy w tradycyjnej formie w siedzibie klienta, bądź w pełni zdalnie ? w formie konsultacji telefonicznych oraz mailowych.

  • negocjowanie i sporządzanie umów tak, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy Klienta,
  • sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, dokumentów,
  • windykacja należności przedsądowa, jak i sądowa,
  • sporządzanie dokumentacji, umów o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę,
  • pomoc w uzyskaniu stosownych zezwoleń, licencji oraz wpisów,

  • konsultacje w bieżących problemach prawnych,
  • kompleksowa pomoc z zakresu PZP – Prawa Zamówień Publicznych, przygotowywanie pełnej dokumentacji przetargowej, obsługa kontaktów z zamawiającym.